Primedbe i reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu info@o-lie.com

2. na broj telefona +38162504997 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti potrošaču koliko dugo će biti razmatrana.

Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.