Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja OLIE Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje kompanija OLIE (u daljem tekstu: “Prodavac”).

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja kompanija OLIE.

Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.